Kategorier

Information

Dragracing grundsetup.

Guiden avser KONI och SDV's stötdämpare, men kan även användas på andra fabrikat. Tänk på att stötdämparna är endast en av de komponenter som kan påverka chassireaktionerna. Inställningar på tex fyrlink, fjäderhårdheter samt förspänningar kan även dessa spela in.


Rebound = separation
Bump = kompressionSTEG 1:

Före du gör någon justering ska du kontrollera att wheelie bars'en är uppjusterade så högt som möjligt utan att du förlorar kontrollen över hjullyftet (pitch), detta för att eliminera så mycket som möjligt av deras eventuella påverkan på stötdämparinställningarna.


STEG 2:

Ställ stötdämparnas justeringar på minimum. Kör en repa på första och andra växeln för att säkerställa att bilen går rakt. Om inte, justera upphängningar, stag, däcktryck etc. innan du går vidare.
Var uppmärksam på vad som händer under växlingen.
Om du upplever våldsamma chassiseparationer, okontrollerade hjullyft, eller att chassit komprimerar överdrivet fram, fortsätt till steg 3 och därefter till steg 4.
Om det blir överdriven chassiseparation, vibrationer i bakdäcken, hjulhopp eller chassit bottnar bak gå då först till steg 4 och därefter till steg 3.


STEG 3: Justering av främre stötdämpare.

Var noga med vad som händer med fronten under starten och första växeln. Ditt mål är att eliminera alla ryckande och / eller studsande rörelser så att du alltid får mjuka övergångar.

För mjuk inställning möjliggör för hastig/stor separation mellan chassi och däck och kan till och med resultera i att framhjulen rycks från marken under starten. En för mjuk inställning tillåter bilen, under växlingen, att "studsa" mot sitt främre reboundstopp och sedan bottna på ett kontinuerligt oscillerande sätt.

För fast inställning hindrar däcken lätt att lyfta från marken (i en kontrollerad rörelse) och därigenom inte ge tillräcklig viktöverföring. Under en växling kan en fast inställning också orsaka att chassit studsar på däcken när chassit sätter sig.

Justera dämparna genom att öka rebound i steg om 1/4 varv (90 grader) tills en smidig övergång från launch och växling har uppnåtts. Om du använder dubbla justerbara stötdämpare, justera bump med tre klick för att styra mängden och hastigheten där din front sätter sig under växling. Titta på din ET och om dina tider börjar bli långsammare, backa på rebound med 1/4 varv och bump med 2 klick.

STEG 4: Justering av bakre stötdämpare.

Var uppmärksam på bakänden av bilen eftersom ditt mål är att dämpa chassirörelserna till en så fast inställning som banförhållandet tillåter. Kom ihåg att stötdämparen kontrollerar mängden och hastigheten av viktöverföring till däcket.

För mjuk inställning möjliggör en för hastig/stor separation mellan chassi och däck. Dämparen riskerar även att bottna vilket i bästa fall ger en "studsbolls" effekt och i sämsta fall slår sönder dämparna.

För fast inställning ger risk för däckvibrationer och gör att däcken kan komma att komprimeras för mycket, vilket kan resultera i studsande däck.

Justera bakdämparnas rebound i steg med 1/4 varv (90 grader). Om dubbeljusterbara stötdämpare används, öka bumpjusteringen med tre klick för varje repa. Titta på din ET och om dina tider börjar bli långsammare minskar du justeringen med 1/4 varv på rebound och 2 klick av på bump.


STEG 5:

När alla justeringar har genomförts, återställer du wheelie bars'en så lågt som möjligt utan att skada din ET. När du har slutfört detta guide kan det bara behövas finjusteringar i framtiden beroende av olika banförhållanden.