Beställning

Beställning kan göras antingen via vår hemsida/webshop, telefon eller via e-post på info@sdv.se. Alla beställningar anses som bindande. Skulle du råka göra en beställning av misstag så kontakta SDV omedelbart.

Ej lagervaror / Specialvaror

Varor som ej lagerhålls eller som tillverkas på beställning kan inte avbeställas efter att dessa skickats från leverantör eller har börjat tillverkats av SDV.

Betalning

I webshopen kan du betala med Klarna. Lägger du en beställning via telefon eller mail så kan du betala med Swis eller mot förskottsfakturering och postförskott.
SDV i Dalarna AB är godkända för F-skatt.

Förskottsbetalning / Handpenning

En beställning som innehåller varor som ej lagerhålls eller som skall specialtillverkas kan hela eller delar av ordern behöva förskottsbetalas. I förekommande fall kommer ni bli meddelade detta via telefon eller e-post.

Priser

Alla priser anges inklusive svensk moms (för närvarande 25%) på sådana varor där moms utkrävs.
SDV reserverar sig för ev. momshöjningar eller andra prisändringar som vi ej kan råda över. SDV förbehåller sig rätten till, att utan förvarning, justera priserna p.g.a ändrad moms, valutaförändringar eller höjda leverantörspriser.
Varor förblir SDV´s egendom tills full betalning erlagts.

Leverans

Varan levereras mot det leverans och betalsätt du själv valt i kassan.
Varor som finns i lager skickas normalt inom 1 till 3 arbetsdagar. (Leveranstid på ca 3 - 5 dagar tillkommer) Om en lagervara skulle ta slut kan leveranstiden bli något längre, i sådana fall så meddelar SDV er via telefon eller e-post. Vid beställning av ej lagerhållna varor kan leveranstiden bli längre.
Förhandsbeställda produkter levereras när respektive produkt har kommit i vårt lager.
SDV kan inte bli ansvarig att leverera en produkt som är slutsåld eller utgången ur vårat eller leverantörens sortiment. Skulle en produkt ej gå att leverera så meddelas detta via telefon eller e-post.
SDV friskriver sig för kompensation pga. förseningar m.m. som uppstått hos våra leverantörer, speditörer eller annan som ligger utom vår kontroll.
Köparen ansvarar själv för att kunna ta emot sin beställning/försändelse. Allt ifrån små paket till lossning av större kollin, t.ex. lastpallar.

SDV skickar ej varor till Box-adresser.

Leveranser till SDV

Paketera produkterna väl så att varken dom eller andra paket blir skadade under frakten.
Bifoga alltid en "följesedel" där ditt namn, tel nr, mail och returadress står. Skriv även vad som önskas få utfört samt annan info som kan vara av nytta för att underlätta arbetet samt korta leveranstiden.
Produkterna ska vara väl rengjorda. Olja, lera, fett mm ska vara avtvättat. Behöver extra tvätt av produkten så tas en avgift ut för detta.
Läcker produkten olja så lägg den i t.ex dubbla plastpåsar som försluts väl.
Eventuella fjädrar (t.ex på coilovers och fjäderben) ska vara demonterade. Även nav, bromsskivor och bromsok ska vara demonterade. Behövs demontering/montering sådant så tas en avgift ut för det arbetet. Ofta så behövs inte t.ex nav skickas in, dessa medför bara extra vikt som fördyrar frakten.

Skicka paketen med ett fraktsätt som har utkörning t.ex Postens företagspaket, eller motsvarande från andra speditörer. Skickas paketet med ett fraktsätt som hamnar på en terminal eller ombud så blir SDV tvungna att beställa extra utkörning. Sådan kostnad hamnar sedan på kundens slutpris. Leveranstiden riskerar även att bli längre då paketet blir liggandes hos speditören några dagar.

Skicka INTE paket mot efterkrav. Sådana paket löses ej ut.

Gäller det en retur av en vara så ska originalkartongen skyddas med extra omslagspapper. Tejp och etiketter får ej fästas direkt på originalkartongen.

Frakter / Fraktkostnader

SDV använder sig av Schenker samt PostNord.
Kostnaden för frakterna varierar, den korrekta kostnaden framgår i kassan när köpen slutförs.

Ej uthämtade paket

Skulle en beställd vara ej bli utlöst av köparen, debiterar SDV köparen alla omkostnader. Den verkliga fraktkostnaden (dvs ej, av SDV, eventuell subventionerad fraktkostnad), returfrakt och hanteringskostnad. Hanteringskostnad är för närvarande 20% av varans värde, dock lägst 300kr.
Skulle dessa kostnader ej betalas inom 10 dagar lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten, varpå deras kostnader tillkommer. Köparen riskerar även att bli märkt med betalningsanmärkning.
Ej uthämtade paket omfattas inte av ångerrätten eller 14 dagars returrätt enligt Konsumentverkets rekommendationer.

Transportskador

Kontrollera försändelsen noggrant vid mottagandet och säkerställ att antalet kollin överensstämmer med frakthandlingarna.
Om ett paket är skadat vid mottagandet, gör då omgående en skadeanmälan till speditören. Skulle skadan upptäckas först vid t.ex. hemkomst, ta med hela försändelsen till speditören / utlämningsstället så snart som möjligt (absolut senast sju dagar efter mottagandet) och gör en skadeanmälan.
Vänligen kontakta även SDV´s kundtjänst så vi vet om problemet och kan assistera på bästa möjliga sätt.

Bytesrätt / Returrätt

SDV tillämpar ej öppet köp.

Kontakta alltid SDV kundtjänst innan eventuella returer skickas.
Eventuella returer återsändes till vår leveransadress, med Postens PostNord Parcel (fd. Företagspaket) eller motsvarande tjänst från annan speditör. Returpaket får ej skickas mot efterkrav, SDV löser ej ut sådana paket. Orsaken till returen måste ovillkorligen meddelas i följebrev. Faktura/kvitto i original måste medsändas med returpaketet. Ange även ditt postgironummer, bankgironummer eller bankkonto inkl. clearingnummer och bank. Vid returbetalning till bankkonto tas en avgift ut på 45kr.
Vid retur av lagervaror tas en returavgift på 20% ut, dock lägst 280kr. SDV förbehåller sig rätten att neka returer av ej lagerhållna produkter.

Returfrakten betalas av kunden. Returer får endast ske om varan är oanvänd, oskadad och i originalförpackning. Om originalförpackning saknas eller är skadad, debiteras en avgift motsvarande 15% av varans värde.
Returer skall vara väl emballerade så att inte transportskador uppstår. Om transportskador uppstår på grund av bristfälligt emballage åligger det avsändaren att reglera eventuella anspråk mot speditören.
Elektroniska varor samt specialbeställda/-tillverkade produkter tages EJ i retur.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har köparen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar.
I förekommande fall skall detta meddelas till SDV´s kundtjänst.
Ångerrätten börjar räknas från dagen då SDV bekräftat köparens beställning.
Varor och produkter som specialbeställts eller tillverkats enligt köparens önskemål, omfattas inte av distansavtalslagen.

Garanti / Reklamation

1 års garanti lämnas på alla varor beträffande fabrikationsfel, undantaget är delar som används inom någon form av tävlingsbruk eller som har utsatts för onormal användning eller vanvård. Garantin omfattar ej heller slitagedelar och förbrukningsvaror samt om montering- skötsel- och service-anvisningar ej har följts.
Om köparen modifierat produkten gäller ej garantin.
Är levererad produkt felaktig eller skadad kan du reklamera den. Eventuella anmärkningar, ej gjorda inom tio dagar från faktura/kvittots datum godkännes ej.
Kontakta alltid SDV´s kundtjänst innan eventuell retur skickas.
Uppgifter om felet samt faktura/kvitto i original måste medsändas med returpaketet. Returer återsändes till vår leveransadress, med Postens PostNord Parcel (fd. Företagspaket) eller motsvarande tjänst från annan speditör.
SDV förbehåller sig rätten att avgöra om en vara ska repareras eller bytas ut.
SDV kan inte skicka en ny vara innan den reklamerade varan mottagits.
SDV ersätter aldrig eventuella monteringskostnader eller andra kostnader uppkomna på grund av sålda produkter.

Enligt konsumentköplagen (gäller ej företag) har köparen tre år på sig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Köparen måste anmäla felet inom skälig tid efter att det har upptäckts. När garantitiden har löpt ut är det köparen som har bevisbördan om att felet fanns från början.

Tvist om reklamation hänskjuts i förekommande fall till Allmänna Reklamationsnämnden.

Användningsområden

Vissa av SDV´s artiklar är avsedda enbart för tävlingsverksamhet och saknar därför godkännande för framförande på allmän väg.
SDV friskriver sig alla former av skador som kan uppkomma på fordon, personer eller annat i samband med montage eller användande, samt eventuell negativ inverkan på fordonets säkerhet, köregenskaper eller annan garantiomfattning.

Personuppgifter / GDPR

SDV tillämpar Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Genom att köpa/sälja en tjänst/produkt från/till oss eller registrera dina personuppgifter hos oss samtycker du till att vi får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.
Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta innefattar namn, födelsedata, e-postadress, postadress, telefonnummer, faktura, kontoinformation samt övrig information som du lämnar.
Personuppgifterna som lämnas av dig till SDV används för att säkerställa leverans av tjänst/vara du beställt, upprätthållande av hög servicenivå, administration, samt att uppfylla våra avtal gentemot dig.
Personuppgifterna kan användas för statistik, förbättring av hemsidans innehåll samt uppdatering av våra databaser.
Uppgifter som rör kontoinformation i samband med betalning av våra tjänster/produkter behandlas endast för att genomföra ditt köp och lämnas endast ut till tredje part om det krävs för att genomföra eller administrera din betalning.
För att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut kan vi komma att behöva lämna uppgifter till tredje part.
Som kund ansvarar du själv för att uppgifterna uppdateras.

Syftet med Personuppgiftsbehandling

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att SDV ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör samt för att uppfylla en rättslig skyldighet bl.a. allt som ingår i bokföringen (kunds namn och adress) ska sparas i minst sju år enligt bokföringslagen.
Som personuppgiftsansvarig har SDV ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.
Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
Som kund har du rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Registerutdrag

Den nya lagen innebär att du som kund/leverantör har rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Er begäran behandlas och mejlas åter till dig inom 30 arbetsdagar.

Avregistrering av personuppgifter

Efter en avslutad affär kan du välja att avregistrera personuppgifter från vår databas:
Ditt namn och postadress behöver dock finnas kvar hos oss i minst 7 år enligt bokföringslagen likväl företagskunders organisationsnummer. Uppgifterna ska vara tillgängliga för t.ex. skattemyndigheten. Enligt Dataskyddsförordningen ska uppgifterna sparas för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
Din mejladress och telefonnummer tas bort genom att du kontaktar oss på info@sdv.se. Avregistrering sker inom 30 arbetsdagar. Någon återkoppling till er kommer inte ske efter utförd avregistrering.

Kunder utanför Sverige

SDV levererar även till kunder utanför Sverige, för dessa kunder gäller egna villkor. Vänligen kontakta SDV kundtjänst för mer info vid beställningar från annat land än Sverige.

Reservationer / övrigt

SDV reserverar sig mot felaktigheter i shopen, ev. tryckfel, fel priser, slutförsäljning och utgående produkter.
I många fall använder SDV "exempel/symboliska" produktbilder för presentation av produkter. Utseendet på den verkliga produkten kan därför avvika från den visade bilden, funktionen är dock alltid densamma.
Eventuella tvister skall bedömas enligt svensk lag.
Alla varumärken tillhör respektive ägare. Vare sig bilder eller text får under inga omständigheter kopieras, varken helt eller i delar därav, utan skriftligt medgivande från SDV i Dalarna AB.

Force majeure

SDV förbehåller sig rätten att åberopa Force majeure.
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, såsom SDV inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakats av sådan befrielsegrund.

Cookies

SDV i Dalarna AB informerar dig här om cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation från 2003-07-25, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Vad är cookies? En cookie är en textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies.

Cookies på www.sdv.se

Vi använder en typ av cookies som sparar en fil permanent på din dator. I filen lagras den valuta du valt, ditt kundnummer (för att underlätta framtida inloggningar), vem du är och vilka varor du lagrat i din kundvagn. Kundvagnen försvinner ur minnet efter du tagit bort varorna ur kundvagnen eller när du har slutfört en beställning.
Om du inte accepterar SDV´s användning av cookies enligt beskrivningen ovan kan du stänga webbläsaren med krysset uppe till höger.

OBS! Om du har ställt in din webbläsare att inte tillåta cookies kommer heller inte www.sdv.se att fungera korrekt.

Företagsuppgifter

SDV i Dalarna AB
Björnhyttevägen 1
772 32 Grängesberg

Tel: 010-4808686
Mail: info@sdv.se
Organisationsnummer: 556176-6923
Momsregistreringsnummer: SE5561766923