Banracing grundsetup.

Time attack, Slalom, Långlopp, Track days, Sprint, mfl.

Guiden avser KONI och SDV's stötdämpare, men kan även användas på andra fabrikat.

Justering av kompressionsdämpning (Bump)  

Bump-dämpning styr fordonets ofjädrade vikt (hjul, axlar etc.). Det styr fjädringens uppåtgående rörelsen, t.ex. när man kör över en förhöjning på banan. Det ska inte användas för att försöka kontrollera fjädringens nedåtgående rörelse som uppstår när bilen "dippar" vid t.ex. inbromsning. Det ska också inte heller användas för att kontrollera rullning eller genomslag.

Beroende på fordonet kan den ideala bumpinställningen ske vid vilken som helst punkt inom justeringsområdet. Denna inställning kommer att uppnås när "sidhopp" eller "vandring" i en ojämn kurva är minimal och fjädringen inte upplevs obehagligt hård. Vid någon annan punkt än den här idealiska inställningen kommer "sidhopping" -förhållandet att bli mer uttalat och fjädringen upplevs ofta som för hård.

1. Ställ in alla fyra stötdämpare på lägsta Bump och lägsta Rebound. Kör ett eller två varv för att få känslan av bilen.

OBS! När du kör bilen under Bump-justeringsfasen, ignorera chassits eventuella lutande eller rullningar och koncentrera dig bara på hur bilen känns över ojämnheter. Försök också att notera om bilen "vandrar" eller om "sidohoppning" förekommer vid stark kurvtagning.

Öka Bump med 3 svep / klick (beroende på dämparnas justerings-konstruktion) på alla fyra dämparna. Kör bilen ett eller två varv. Upprepa detta steg tills du når den punkt bilen börjar kännas hård över ojämna ytor. Backa då Bump två klick. Stötdämparnas Bump är nu inställd.

OBS: Punkten för att backa Bump kommer sannolikt att nås tidigare i den ena änden av fordonet än den andra (fram Vs. bak). Om detta inträffar, fortsätt höja Bump på mjuka änden tills det känns för hårt. Backa sedan tillbaka den sidan, med två klick.

Justering av returdämpningen (Rebound)

När du väl har hittat det som du känner är den bästa Bump-inställningen på alla fyra hjulen, är du nu redo att fortsätta med att justera Rebound-dämpningen.

Rebound-dämpningen styr övergångsrullningen (nigningen) som uppstår man går in i en kurva. Det begränsar inte den totala rullningen; det begränsar hur snabbt denna totala lutningen (rullningsvinkel) uppnås. Hur mycket fordonet faktiskt lutar bestäms av andra saker som fjäderhårdheter, krängningshämmare, roll center höjd, etc.

Det bör noteras att för mycket Rebound-dämpning i någon ände av fordonet kommer att orsaka en initial förlust av sidoacceleration (svängkraft) vid den änden, vilket kommer att leda till att fordonet över- eller understyr överdrivet vid ingången av en kurva.

För mycket Rebound-dämpning i förhållande till fjäderhårdheten kommer att orsaka ett tillstånd som kallas "jacking down". Detta är ett tillstånd där, efter att ha kört över en ojämnhet och komprimerat fjädern, stötdämparen inte tillåter att fjädern återgår till sitt neutralt läge innan nästa kompression uppkommer. Detta upprepas med varje efterföljande kompression tills bilen faktiskt sänks ned på genomslagsgummina. Kontakt med genomslagsgummina medför en drastisk ökning av rullstyvheten. Om detta tillstånd uppstår på framsidan kommer bilen bli understyrd; Om det uppstår på baksidan kommer bilen bli överstyrd.

1.  Med Rebound inställd på minimum och Bump enl tidigare test, kör bilen ett eller två varv, var uppmärksam på hur bilen rullar / lutar när du kommer in i en kurva.

2.  Öka Rebound med tre svep / klick eller 3/4 av ett varv (beroende på dämparnas justerings-konstruktion) på alla fyra stötdämparna och kör bilen ett eller två varv. Upprepa det här steget tills ingången av en kurva upplevs flyta mjukt  (inga drastiska attitydförändringar) och utan att luta för mycket. En eventuell ökning av Rebound bortom denna punkt är onödig och kan faktiskt vara en försämring.

Undantag: Det kan vara önskvärt att ha en bil som antar en lätt överstyrning eller understyrning när man går in i en kurva. Denna inställning kommer givetvis att variera från en förare till en annan beroende på den enskilda körstilen.