Kategorier

Information

FÄST ALDRIG EN STÖTDÄMPARE SOM PÅ BILDEN!
Justeranvisningar för KONI stötdämpare

Justerings procedur 26, 28, 30 Serier (Se längre ner för 2610, 2810-racing stötdämpare) 

Rebound- (särdrag-) justering. Justeringen skall göras med dämparen fullt isärdragen.

 1. Fäst stötdämparen i fästet och tag lös dammskyddet och så du kommer åt justerknappen. (Bild 1)
 2. Tryck försiktigt ned justerknappen, vrid sedan dämparens överdel till önskat läge. OBS! Använd EJ verktyg eller våld för att vrida dämparen eller trycka ned knappen! (Bild 2)
 3. För att öka rebound, vrid kolvstången medurs ett eller flera klick, släpp sedan justerknappen.
 4. Justermekanismen har tydliga lägen (klick). Var och en representerar ett justerläge. (noll + 3 klick = läge 4) (Bild 3) 
 5. Om dämparen kan ha justerats tidigare så vrid kolvstången moturs medans justerknappen hålls nedtryckt, enda till det tar helt stopp. Då är dämparen i justerläge noll. OBS! använd ej våld!
 6. Var noga med att justerknappen fjädrar upp till sitt ursprungsläge. Så länge justerknappen är nedtryckt så riskerar man att ändra lägesinställningen om kolvstången vrids. Så fort justerknappen är i sitt ursprungsläge så kan kolvstången vridas utan påverkan på lägesinställningen. Stötdämparen kan nu monteras.

Stötdämparna har 3-4 lägen beroende på modell.

Justering medurs (höger) = fastare
Justering moturs (vänster) = mjukare
Justerings procedur 76, 80, 82, 86, 87, 88, 90, 8040, 8240 Serier

Rebound justering

 1. Demontera stötdämparen och fäst den lodrätt, med nedre fästet i ett skruvstäd. Använd mellanlägg för att undvika skador.
 2. Tryck ihop stötdämparen i botten, samtidigt som du långsamt vrider den övre delen moturs (vänster), tills du känner att justermuttern hakar i sitt läge i bottenventilen.
 3. Vissa stötdämpare har ett genomslagsgummi under sitt dammskydd, detta måste demonters innan justering är möjligt.
 4. Om dämparen kan ha justerats tidigare så vrid kolvstången moturs (vänster) medans dämparen hålls i hoptryckt med ett lätt tryck, räkna samtidigt antalet halva varv enda till det tar helt stopp. Sluta vrida så fort det tar stopp. Använd EJ våld eller verktyg!
 5. Med stötdämparen i hoptryckt, vrid överdelen medurs (höger) ett halvt varv (180gr). Om stötdämparen tidigare varit justerad lägg då till dessa halvvarv. Totalt är det ca fem halvvarv av justering. Det är tydligt stopp vid min och max justering.
 6. Dra isär stötdämparen (fortfarande i lodrätt läge) utan att vrida de bägge halvorna inbördes. Så for stötdämparen är isär dragen 1cm eller mer så kan halvorna vridas utan att påverka justeringen.

Justering medurs (höger) = fastare
Justering moturs (vänster) = mjukareJusterings procedur 2610, 2810, 8010, 8041, 8210, 8241, 8610, 8641, 8710, 8741 Serier


Rebound justering

Externt justerbara med pinne infästning uppe. (Bild 1)

Dessa stötdämpare kan steglöst justeras enkelt genom att vrida på medföljande plastratt 
Det tar oftast inte mer än ett par sekunder att ställa om från en komfortabel "touring" till  mer sportig sättning. Helt enligt sina personliga önskemål. Det är tydliga stopp vid max- och min-justering. OBS! Använd EJ våld!

Justering medurs (höger) = mjukare
Justering moturs(vänster) = fastare

Externt justerbara med justerfönster. (Bild 2)

Använd lämpligt smalt föremål tex ett borr. Vrid det inre justerhjulet från vänster till höger för att öka dämpeffekten. Det är tydliga stopp vid max- och min-justering.
Från minimum är det ca 12 svep upp till max (1svep = 1/4 varv)

2612 och 2812-racing stötdämpare har justerfönster för både rebound och bump.


Justerings procedur 8011, 8042, 8211, 8212, 8242, 8611,8711, 8742 Serier

Bump / kompritions-justering. (Rebound justering är lika som serierna ovan.)

Använd en plattskruvmejsel och vrid justerskruven från vänster till höger (medurs) för att öka bump. Från minimum till maximum är det 12 klick justering. Tydliga stopp både på min och max.